nl-NLen-US

People, Change & Growth

People, Change & Growth gaat om het bewegen van mensen tot het leveren van excellente prestaties. Mobiliseren betekent voor ons een mix van het vertalen van ambitie in concreet gedrag, vaardigheden trainen, persoonlijke coaching, energie ontwikkelen en regie zetten op voortgang en resultaat. Zo ondersteunen wij organisaties om te komen tot bewezen prestatieverbetering. Wij maken in al onze opdrachten, hoe technisch ook ingestoken, de relatie met de menskant. De verbinding met de organisatiedoelstellingen is daarbij een belangrijk element. Adviseurs van ASI weten mensen te prikkelen om optimaal te presteren en daaraan plezier te beleven. De kortste manier om de essentie van onze bijdragen op dit vlak weer te geven is ons motto:

 mobilizing people
De focus tijdens onze opdrachten kan gericht zijn op het individu, het team en het organisatieniveau, of op een combinatie van deze drie.

Individu
Wij begeleiden mensen bij het kiezen voor een nieuwe richting in hun loopbaan of bij het realiseren van een doorbraak in hun huidige baan. Onze coaching trajecten zijn over het algemeen praktisch en gericht op persoonlijke ontwikkeling in het werk. In een intake is er de ruimte voor coach en coachee om de verbinding te maken. Vooraf wordt het aantal gesprekken bepaald en een coachingcontract afgesloten. In sommige gevallen adviseren wij om een test te doen die kan dienen als startpunt. Hiervoor hebben wij verschillende mogelijkheden in huis, zoals de KOAN, de ALTI of Management Drives.

Wij doen regelmatig assessments in het kader van werving- en selectie. Voor een bekend bureau verzorgen wij assessments als onafhankelijke aanvulling op hun eigen advisering. De assessments worden desgewenst uitgebreid tot development centres.

ASI Consulting heeft jarenlang ervaring met trainingen voor leidinggevenden en professionals. Op basis van veel bestaande programma’s en methoden worden telkens opnieuw “tailor-made” aanbiedingen gemaakt. De laatste jaren specialiseren wij in programma’s en leergangen voor het professionaliseren van management consultants.
Het voorbereiden van (groepen) adviseurs op de examinering voor het behalen van het CMC-predikaat (Certified Management Consultant) behoort ook tot de mogelijkheden.

CMC
Team

Wij begeleiden teams en hun leidinggevenden.Vaak gaat het erom management teams ‘los te trekken’. Wij herkennen samenwerkingspatronen en weten deze op een respectvolle wijze te benoemen .We geven directe feedback op zaken in het hier en nu en formuleren concrete handvatten voor verbetering. Wij sluiten altijd af met concrete acties. Instrumenten die wij regelmatig inzetten in teams, zijn Management Drives en Perspectives.
Management drivesOrganisatie
Wij hebben veel ervaring met complexe verandertrajecten. In de loop der jaren hebben wij een visie en een methodiek ontwikkeld speciaal gericht op verandertrajecten met een grote gedragscomponent. 

De visie van ASI op veranderen kent de volgende principes:
  • Succesvolle implementatie van veranderingen steunt slechts gedeeltelijk op systemen en structuren.
  • Er moet ook expliciet en gestructureerd aandacht worden gegeven aan gedrag en gedragsontwikkeling.
  • Elke verandering in gedrag begint bij het individu.
  • In een goed veranderingsproces ontstaat een concrete verbinding tussen huidig gedrag en gewenst gedrag op drie niveaus;
    • Individueel niveau
    • Groep niveau
    • Organisatie niveau
Op basis van deze principes hebben wij een methode ontwikkeld onder de naam New Way of Working.

Extra inschrijving

Case strategie en gedrag
 

door Mechtild Alferink